VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 

MUDr. Marek Vaca, MBA

ODBORNÝ ŽENSKÝ LÉKAŘ

1987-1993 Univerzita Palackého, Fakulta lékařská - obor všeobecné lékařství, Olomouc ČR (absolvována s červeným diplomem)

Atestace:

1996- I. Atestace z gynekologie a porodnictví, Olomouc

2000- II. Atestace z gynekologie a porodnictví, Praha IPVZ (absolvována s pochvalou)

2005-Specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví

Licence:

2001-Licence ČLK pro výkon samostatné praxe a funkce odborného zástupce pro poskytování poradenských služeb pro obor gynekologie a porodnictví

2004-Licence ČLK pro výkon vedoucího lékaře-primáře pro obor gynekologie a porodnictví

Manažerské a ekonomické vzdělání:

2012-2013 Ekonomika zdravotnictví, ekonomika zdravotnických zařízení a Management zdravotnických zařízení pro lékařské pracovníky-ESF ČR Brno

2018-2019-Master of Bussiness Administration, Academy of Health Care Management, Texas Wesleyan University

Specializační kurzy:

1994 - Aktuální ultrazvuk v gynekologii a porodnictví, Brno

1996 - Ultrasonografie plodu se zaměřením na diagnostiku VVV, Olomouc

1998 - UZ screening VVV v 10. -14. gestačním týdnu, Olomouc

1998 - Laparoskopický kurz I. stupeň, Homolka- Praha

1998 - Laparoskopický kurz II. stupeň, Homolka- Praha

1998 - Hysteroskopický kurz, Pardubice

2006 - Specializační kurz urogynekologie-TOT, Baťova nemocnice Zlín

2009 - Laparoskopický kurz- techniky endosutury, Nový Jičín

2009-Specializační kurz ISUOG, Fetální echokardiografie a praktická aplikace dopplerometrie během těhotenství, Olomouc

2009- Certifikovaný kurz Zdravotnické právo 1-3

2011- Laparoskopický kurz-NOTES, single port laparoscopy, Prostějov

2012-Certifikovaný kurz ČGPS ČLS JEP-Dopplerovské hodnocení průtoku ve fetálních a placentárních cévách, prenatální péče o vícečetná těhotenství

2012-FMF London Certifikate of Competence: Cervical assessment

2013- Kurz IPVZ (Praha Podolí):Workshop postpartální hemoragie

Konference:

Jednou ročně účast na celostátních nebo mezinárodních gynekologických konferencích

Zahraniční kongresy a stáže:

2011-ICS Glasgow Scotland

2012- IUGA Brisbane, Queensland Australia

2013-IUGA Dublin, Ireland

2015-IUGA Nice, France

2016-IUGA Cape Town, South Africa

2019-EUGA Tel-Aviv, Izrael

Pracovní zkušenosti:

1993-2004 sekundární lékař Oddělení gynekologie a porodnictví nemocnice Šternberk

2004-2009 zástupce primáře Oddělení gynekologie a porodnictví nemocnice Šternberk

14. 4-24.4.2009-Odborná stáž na Onkogynekologickém oddělení v Onkologickém centru J. G. Mendela Nový Jičín

1. 7. 2009- 31. 12.2021  primář Gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice Šternberk

2019-2020-zástupce ředitele Nemocnice Šternberk

Členství v odborných společnostech:

Česká lékařská komora (1995)

Česká gynekologicko-porodnická společnost JEP (1996)

Sekce gynekologické endoskopie ČGPS (1996)

CSGE-Czech Society for Gynaecologic Endoscopy and Pelvic Surgery (2002)

SNGP-Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků (2011)

Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS (2012)

Sekce urogynekologie ČGPS (2012)Marie Volková

PORODNÍ ASISTENTKA

Vzdělání a specializace:

1974-1978 SZŠ Krnov, všeobecná zdravotní sestra

1990-1991 SZŠ Olomouc, Specializační pomaturitní studium v oboru ženská sestra

7.9.2015 MZ ČR, Osvědčení o výkonu zdravotnického  povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra

Ocenění:

2012-nejlepší pracovník roku holdingu AGEL

2016-Sestra roku 2016-prestižní ocenění za celoživotní dílo

Praxe:

od roku 1978- Gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Rýmařov

od roku 1994 vrchní sestra Gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Rýmařov

od roku 2005-manažerka ošetřovatelské péče Podhorské nemocnice

od roku 2006 ženská sestra v gynekologické ambulanci Rýmařov